top of page

The Pure mgmt, geregistreerd modellenbureau gevestigd aan de maria in campislaan 58 te Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.thepuremgmt.com 

The Pure mgmt 

Maria in campislaan 58 

9406 JJ Assen 

06-55538543

Bet de Jong vertegenwoordigd The Pure mgmt.. Zij is te bereiken via; info@thepuremgmt.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Pure mgmt  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht

- Nationaliteit

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Voor- en achternaam ouder/voogd

- Telefoonnummer ouder/voogd

- E-mailadres ouder/voogd

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in      correspondentie en telefonisch.

- Bankrekeningnummer / IBAN 

- Burgerservice nummer/ BSN

- Social media account, denk hierbij aan Instagram naam en Facebook.

- Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s.

- Kopie Identiteitsbewijs

- VAT nummer / BTW nummer

- Contracten

- Woonplaatsverklaring

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

The Pure mgmt  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thepuremgmt.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Pure mgmt  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief/ correspondentie

- Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- The Pure mgmt  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Pure mgmt  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor fiscale gegevens hanteren wij de termijnen van de belastingdienst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Pure mgmt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Pure mgmt  gebruikt met haar website www.thepuremgmt.com de volgende cookies, te verstaan Google analytics. Hierbij gelden geen tot geringe gevolgen voor de privacy van website bezoekers. Deze cookies worden ongeveer zes maanden bewaard. The Pure mgmt verwerkt hierbij geen volledige IP- adressen, tevens deelt The Pure mgmt geen volledige IP- adressen met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Pure mgmt  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thepuremgmt.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Pure mgmt  neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@thepuremgmt.com.

 

Bet

THE PURE MGMT

THE PURE MGMT  -   Assen  -  The Netherlands  - +31 (0) 655538543 - info@thepuremgmt.com 
copyright© 2021 THE PURE MGMT all rights reserved.   - Privacy statement

bottom of page